Anglès

S’ha convertit en un idioma indispensable a la nostra vida, per això considerem que és important introduir-lo com més aviat millor.

Existeix un període privilegiat per aprendre el llenguatge, que comprèn dels dos anys fins a la pubertat. Si un nen aprèn Anglès a una edat primerenca, dominarà amb més facilitat el llenguatge que aquells que introdueixi més tard.