Psicomotricitat

Convidem als nens a una sessió de psicomotricitat on aprenen a utilitzar el seu cos, experimentar totes les seves possibilitats de moviment, a descobrir, a organitzar l’espai, a gaudir amb objectes i materials diversos. A estructurar les accions en el temps i a actuar amb ritme. Al mateix temps, ordena la representació d’aquestes percepcions en el seu pensament, ajuda a alliberar les emocions i dóna pas a la simbolització.